Głównycel współpracy

Podczas wieloletniej współpracy z Samorządami zauważyliśmy powielające się problemy, które dotyczą głównie:

 

Opracowana przez naszych specjalistów usługa pozwala na systemowe rozwiązanie powyższych problemów oraz uzyskanie zakładanego efektu ekologicznego, jakim jest poprawa jakości powietrza na terenie gminy.

 

Cel nadrzędny usługi to:

"Zwiększenie potencjału gminy poprzez poprawę jakości
powietrza przy wykorzystaniu środków zewnętrznych."
 

Korzyści

Pakiet Czyste Powietrze daje możliwości kompleksowego rozwiązania problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza na terenie gminy.

Konsorcjum firmy specjalizującej się w dziedzinie ochrony środowiska oraz stowarzyszenia, które posiada wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji ze środków krajowych oraz środków Unii Europejskiej, daje możliwość skutecznej realizacji rozbudowanych projektów, związanych z poprawą jakości powietrza na terenie Państwa gminy.

 

Korzyści płynące z wdrożenia Pakietu Czyste Powietrze to: