Aktualności

14.01.2018

Bezpłatne EKO-doradztwo w Gminie Brzeszcze.

Bezpłatne EKO-doradztwo w Gminie Brzeszcze.

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Brzeszcze na bezpłatne doradztwo z zakresu poprawy jakości powietrza oraz wymiany niskosprawnych kotłów węglowych w ramach dofinansowania udzielonego ze środków RPO w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR. 

 

Harmonogram dyżurów dostępny jest tutaj: HARMONOGRAM

Wstecz