Aktualności

04.07.2019

Spotkanie partnerów AREA 21 w Hamburgu

Spotkanie partnerów AREA 21 w Hamburgu

Spotkanie AREA 21 rozpoczęło się po słowach otwierających Jörga Knielinga z HafenCity University, czyli głównego partnera projektu. Jako wstęp do spotkania podzielono się stanem realizacji projektu, wraz z określeniem wspólnych wyzwań i rozwiązań w ramach tworzenia Strategii Efektywności Energetycznej (EID). Pierwszym działaniem była praca w gurpach w celu określenia możliwych do osiągnięcia celów. Drugim działaniem była wymiana informacji na temat postępów w opracowywaniu strategii EID. 

 

Sesja popołudniowa spotkania obejmowała prezentacje i dyskusje partnerów na temat rozwoju narzędzi partycypacyjnych opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, działań związanych z komunikacją i rozpowszechnianiem projektów. 


Podczas spotkania odbyły się również spotakania studyjne, mające na celu przekazanie dobrych praktyk dotyczących poprawy efektywności energetycznej.

 

Więcej informacji o spotkaniu: 

https://area21-project.eu/area-21-partner-meeting-in-hamburg-how-do-education-campaings-and-new-technologies-contribute-to-energy-efficiency/

 

Więcej informacji o projekcie:

https://area21-project.eu

Wstecz