Aktualności

09.04.2019

AREA 21 – Inteligentne Miasta Regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.

AREA 21 – Inteligentne Miasta Regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.

Projekt jest ukierunkowany na opracowanie miejskich modelowych obszarów efektywności energetycznej – Dzielnic Ulepszenia Energetycznego (Energy Improvement Districts - EID), które wprowadzają partycypacyjne procesy angażowania interesariuszy w planowanie strategiczne oraz wdrażanie rozwiązań energetycznych. W Lublinie takim pilotażowym obszarem jest Dzielnica Wieniawa.

 

Celem EID jest znalezienie oraz zastosowanie najlepszych rozwiązań w zakresie oszczędzania energii i ograniczenia emisji CO2. Do osiągnięcia celu ma się przyczynić planowanie partycypacyjne, wspierane przez władze lokalne w zakresie współpracy międzysektorowej, zrozumienie motywów oraz barier działania obywateli, a także aktywowanie właściwych interesariuszy.

 

Koncepcja Dzielnicy Ulepszenia Energetycznego jest innowacyjnym podejściem systemowym dla niskoemisyjnych dzielnic miejskich. Promuje zmianę paradygmatu tj. z silnego sektora publicznego na rzecz kooperacyjnego modelu rozwoju, który angażuje obywateli i lokalny biznes. Koncepcja ta wspiera pomysły oraz działania interesariuszy publicznych i prywatnych w zakresie planowania i wdrażania efektywności energetycznej.

 

Podczas tworzenia Strategii przewiduje się spotkania projektowe z międzynarodowymi partnerami w Hamburgu. 

Wstecz