Aktualności

02.01.2019

Nowy nabór wniosków na wymianę niskosprawnych kotłów CO na śląsku.

Nowy nabór wniosków na wymianę niskosprawnych kotłów CO na śląsku.
W związku z  przyjętą przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach listą przedsięwzięć 
priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków wojewódzkiego 
funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Katowicach na 2019 rok
zapraszamy do współpracy z naszą firmą w celu kompleksowego opracowania 
wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW na wymianę niskosprawnych kotłów 
centralnego ogrzewania w gospodarstwach domowych oraz rozliczenia przyznanej 
dotacji.
 
Informujemy, iż sporządzamy również aktualizację Planów Gospodarki Niskoemisyjnej
lub Programów Ograniczenia Niskiej Emisji , a w przypadku braku tego typu dokumentów
tworzymy je od podstaw, uwzględniając inwentaryzację terenową.
 
Informujemy, iż nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły i rozpoczął się dnia
02.01.2019 r.
 
Warto zaznaczyć, iż mieszkańcy mogą korzystać równolegle z dopłat w ramach 
Programu Czyste Powietrze oraz gminnych Programów Ograniczenia Niskiej Emisji
(w tym Planów Gospodarki Niskoemisyjnej). 
 
W razie zainteresowania zapraszamy do współpracy. 
Wstecz