Pakiet
Czyste Powietrze

To kompleksowa usługa umożliwiająca podjęcie efektywnych działań mających na celu poprawę jakości powietrza na terenie Państwa gminy. Podstawą walki z problemem jest jego identyfikacja. Zwymiarowanie problemu pozwala opracować wieloletni plan działań,  który musi zostać powiązany z realną możliwością wydatkowania środków własnych oraz środków zewnętrznych. Tylko trafna diagnoza, dobranie celów strategicznych oraz odpowiednie zaplecze finansowe, pozwala na osiągnięcie zamierzonego efektu ekologicznego.

Należy pamiętać, iż podejmowane działania muszą być przemyślane, kompleksowe i wieloletnie. Doraźne działania polegające na wymianie niewielkiej ilości niskosprawnych kotłów w skali całej gminy lub prowadzenie niepowiązanych ze sobą kampanii edukacyjno-informacyjnych, nie przełożą się na pożądane efekty w postaci poprawy jakości powietrza.

W związku z powyższym konsorcjum firmy Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja oraz Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner opracowało dla Państwa nowy produkt, jakim jest kompleksowe rozwiązanie problemu zanieczyszczonego powietrza.

Cel współpracy

Podczas wieloletniej współpracy z Samorządami zauważyliśmy kilka istotnych, powielających się problemów.

Pokaż treść

Opis produktu

Pakiet Czyste Powietrze składa się z głównych usług.

Pokaż treść

Aktualności
Pokaż wszystkie